| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/156/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej”, w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) Ustala się następujące wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu o którym mowa w § 1:

a) opłata w formie jednorazowego biletu za korzystanie z obiektu o którym mowa w § 1 w dniach od poniedziałku do piątku – w wysokości 10 za godzinę;

b) opłata w formie jednorazowego biletu za korzystanie z obiektu o którym mowa w § 1 w soboty, niedziele i święta – w wysokości 15 za godzinę;

2) Dopuszcza się możliwość wykupienia opłaty abonamentowej, w formie wykupu karnetu miesięcznego – w wysokości 60 zł. Wykupienie opłaty abonamentowe upoważnia do korzystania z kortu przez 1 godzinę dziennie.

Pobór opłat o których mowa w ust. 1 i 2, dokonywana będzie przez osoby upoważnione prze Burmistrza Kałuszyna.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Wanda Standziak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/156/2013
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej

1) Obiekt jest własnością Gminy Kałuszyn i składa się z dwóch kortów tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej, tj. jednego wolno stojącego i drugiego znajdującego się na boisku wielofunkcyjnym.

2) Zabrania się na terenie obiektu:

a) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

b) zaśmiecania terenu,

c) wprowadzania psów i innych zwierząt,

d) wszczynania awantur i innego zachowania naruszającego spokój i porządek.

3) Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

4) Osoby korzystające ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz urządzeń, znajdujących się na terenie obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

5) Z obiektu należy korzystać w sposób nie kolidujący z działalnością sportową innych osób.

6) Obiekt udostępniany jest odpłatnie:

1) w dniach od poniedziałku do piątku – w godz. 16.00-21.30.

2) w soboty, niedziele i święta oraz w okresie wakacyjnym – w godz. 12.00-21.30.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »