| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/163/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn i granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/, oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami/ Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn :

1) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

2) Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, z siedzibą w Chrościcach.

§ 2.

Ustala się granice obwodów szkół wymienionych w § 1:

1) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynieobejmuje miasto Kałuszyn oraz miejscowości : Patok, Szymony, Olszewice, Wity, Leonów, Kazimierzów, Ryczołek, Milew, Wąsy, Falbogi, Mroczki, Budy Przytockie, Marianka, Przytoka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Gołębiówka, Sinołęka, Piotrowina

oraz od klasy IV do klasy VI miejscowości :

Abramy, Chrościce, Kluki, Szembory, Zimnowoda, Garczyn Mały, Garczyn Duży,

Żebrówka, Wólka Kałuska.

2) Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie z siedzibą w Chrościcachobejmuje miejscowości : Abramy, Chrościce, Garczyn Mały, Garczyn Duży, Kluki, Szembory, Wólka Kałuska, Zimnowoda, Żebrówka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4.

Traci moc uchwała : Nr XIV/67/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych rzez Gminę Kałuszyn i jej obwodów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Wanda Standziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »