| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.181.2013 Rady Gminy Rząśnik

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 61 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:  

§   1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się z   góry bez wezwania, raz na kwartał, w   terminach:  

1.   za I   kwartał do 15 marca danego roku,  

2.   za II kwartał do 15 czerwca danego roku,  

3.   za III kwartał do 15 września danego roku,  

4.   za IV kwartał do 15 listopada danego roku.  

§   2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w   dniu 15 września 2013r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

§   3.   Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub gotówką w   kasie Urzędu Gminy.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXV.151.2012 Rady Gminy Rząśnik z   dnia 20 listopada 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 roku.  


Uzasadnienie

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w   celu zapewnienia płynności budżetu gminy, a   jednocześnie ograniczenia formalności dla mieszkańców Gminy Rząśnik (opłata jest wnoszona cztery razy w   roku zamiast dwanaście razy w   roku). Taka częstotliwość stosowana jest przy większości opłat i   podatków lokalnych (np. podatek od nieruchomości).  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Rząsniku  


mgr   Krzysztof   Soliwoda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Nasiłowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »