Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6569

Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) przyjmując stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych z uwzględnieniem:

1) gospodarstwa domowe jednoosobowe,

2) gospodarstwa domowe dwuosobowe,

3) gospodarstwa domowe trzyosobowe,

4) gospodarstwa domowe czteroosobowe,

5) gospodarstwa domowe pięcioosobowe,

6) gospodarstwa domowe sześcioosobowe i większe.

2. Przez gospodarstwo domowe o którym mowa w ust. 1 rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub rozumie się właściciela nieruchomości, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące.

§ 2.

1. Ustala się miesięczne stawki opłat od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpadynie są zbieranei odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego10,35 złod jednego gospodarstwa domowego,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego19,55od jednego gospodarstwa domowego,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego27,60od jednego gospodarstwa domowego,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego34,50od jednego gospodarstwa domowego,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego40,25od jednego gospodarstwa domowego,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego44,85od jednego gospodarstwa domowego.

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpadysą zbieranei odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego5,20 złod jednego gospodarstwa domowego,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego9,80od jednego gospodarstwa domowego,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego13,80od jednego gospodarstwa domowego,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego17,25 złod jednego gospodarstwa domowego,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego20,15od jednego gospodarstwa domowego,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego22,45od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3.

1. Ustala się miesięczne stawki opłat od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpadynie są zbieranei odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 L –17,25 zł

2) pojemnik 240 L –34,50 zł

3) pojemnik 1100 L –115,00 zł

4) pojemnik 5 m3437,00 zł

5) pojemnik 6,5 m3621,00 zł

2. Ustala się miesięczne stawki opłat od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpadysą zbieranei odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 L –11,50 zł

2) pojemnik 240 L –23,00 zł

3) pojemnik 1100 L –80,50 zł

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2.

§ 4.

W przypadku nieruchomości której część stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie § 2 i § 3.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XXXIII/247/2013 z 18 marca 2013 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe