Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6570

Uchwała nr 32/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1   pkt 1   i ust. 3   w zw. z   art. 6j ust. 1   w zw. z   art. 6   c ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r., o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391), Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się § 2   Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty, który otrzymuje następujące brzmienie:    

„1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w   wysokości   16,00 zł miesięcznie od osoby   .  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości   6,40 zł miesięcznie od osoby   .”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


Mirosław   Bieganowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe