Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6573

Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 , art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieliszew zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe ( kwartał ), bez wezwania, w terminach:

1) do 15 stycznia   za I kwartał danego roku,

2) do 15 kwietnia  za II kwartał  danego roku,

3) do 15 lipca        za III kwartał danego roku,

4) do 15 października   za IV kwartał  danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w okresach  miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości w punkcie kasowym BS Legionowo w Wieliszewie, lub przelewem, na konto Urzędu Gminy Wieliszew :BS Legionowo  Nr 51 8013 0006 2001 0000 1720 0001

§ 3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 -  upływa w dniu 15 lipca 2013 roku,

§ 4. Traci moc uchwała  Nr XXIII/222/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Fabisiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe