Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6577

Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2013 dotyczącego przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 267 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:  

§   1.   W załączniku Nr 1   do Zarządzenia Nr 33/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z   dnia 27 marca 2013 w   sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z   wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok, w   części 1   c „Część opisowa”:  

1.   na stronie 37 zapis:  

„Na dzień 31.12.2012 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 18 763 075,80 zł (w tym wymagalne 15 256 810,62 zł) i   obejmuje:  

1) Urząd Miasta 8   295 188,80 zł  

w tym wymagalne 4   830 942,35 zł  

2) Ośrodek Pomocy Społecznej 3   359 744,57 zł  

w tym wymagalne 3   348 995,40 zł  

3) Oświata Miejska 5   873,21 zł  

w tym wymagalne 0,00 zł  

4) Żłobek Miejski 14 106,00 zł  

w tym wymagalne 14 106,00 zł  

5) Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 7   062 766,87zł  

w tym wymagalne 7   062 766,87 zł  

6) Miejska Biblioteka Publiczna 70,00 zł  

w tym wymagalne 0,00 zł  

7) Otwockie Centrum Kultury 25 326,35 zł  

w tym wymagalne 0,00 zł”  

otrzymuje brzmienie:  

„Na dzień 31.12.2012 roku stan należności Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem RbN) wynosi 19 514 057,17 zł (w tym wymagalne 15 256 810,62 zł) i   obejmuje:  

1) Urząd Miasta 8   995 554,60 zł  

w tym wymagalne 4   830 942,35 zł  

2) Ośrodek Pomocy Społecznej 3   359 744,57 zł  

w tym wymagalne 3   348 995,40 zł  

3) Oświata Miejska 5   873,21 zł  

w tym wymagalne 0,00 zł  

4) Żłobek Miejski 14 106,00 zł  

w tym wymagalne 14 106,00 zł  

5) Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 7   113 382,44 zł  

w tym wymagalne 7   062 766,87 zł  

6) Miejska Biblioteka Publiczna 70,00 zł  

w tym wymagalne 0,00 zł  

7) Otwockie Centrum Kultury 25 326,35 zł  

w tym wymagalne 0,00 zł”.  

2.   na stronie 80 zapis:  

„Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z   podpisaną umową z   tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2012 roku 191 156 992 zł.”  

otrzymuje brzmienie:  

„Ewentualne zobowiązania miasta zgodnie z   podpisaną umową z   tytułu udzielonego poręczenia na spłaty pożyczki dla OPWiK wynoszą na dzień 31.12.2012 roku 19 156 992 zł.”  

§   2.   Zarządzenie przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie.  

§   3.   Zarządzenie podlega ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Prezydent Miasta Otwocka  


Zbigniew   Szczepaniak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe