Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6584

Uchwała nr XXXVI/106/2013 Rady Gminy Joniec

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/105/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2013 r., poz. 594 j.t..) i   art. 6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.) Rada Gminy Joniec uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXXV/105/2013 Rady Gminy Joniec z   dnia 6   maja 2013 roku w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmienia się § 1   ust 3, który otrzymuje brzmienie: „ 3. Pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do dnia 30 czerwca 2013 roku“.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Grzegorz   Nowiński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/106/2013
Rady Gminy Joniec
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał1  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe