Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6704

Zarządzenie nr 195 / 2010 Burmistrza Miasta Piastowa

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591z późn. zm./ art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszyć

Zwiększyć

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

69.000,00


69.000,00

Razem

69.000,00

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszyć

Zwiększyć

Rozdział 85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

69.000,00


69.000,00

Razem

69.000,00

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta Piastowa


Zdzisław Brzeziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe