| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/189/10 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, ar.212, art. 214,art.215, art.217, art.235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych ( Dz. U.. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych – zadania własne – kwota 201 511,00zł. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych - zadania własne – kwota 100 000,00zł Zwiększenie planu dochodów budżetowych – zadania własne – kwota 32 833,00zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a. Zwiększenie planu wydatków budżetowych – zadania własne – 144 117,00zł Zmniejszenie planu wydatków budżetowych – zadania własne - 78 817,00zł Zwiększenie planu wydatków budżetowych – zadania własne - 32 985,00zł. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych - zadania własne - 152 ,00zł 3. Budżet gminy na 2010 rok po zmianach wynosi: - dochody 7 747 318,65zł, z tego: a) bieżące 7 328 442,65zł b) majątkowe 418 876,00zł - wydatki - 8 918 737,65zł, z tego: a) bieżące 7 077 022,65zł, b) majątkowe 1 841 715,00zł. 4. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach po stronie dochodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach po stronie wydatków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zwiększa się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 171 419 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1 721 295,02zł z tego: - zaciągnięte pożyczki 609 637 zł - zaciągnięte kredyty 600 000 zł - wolne środki 511 658,02zł 3. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 549 876,02 zł z tego : - planowana spłata rat kredytów - 86 000zł - planowana spłata rat pożyczek - 463 876,02zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie

Sławomir Mróz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik2a.xls

zał nr 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6

Załącznik Nr Załącznik nr do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik.doc

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »