| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/326/2010 Rady Powiatu Kozienickiego

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póz. zm.), art.3 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 88, poz. 539 z późn.zm.),art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Powiatu w Kozienicach uchwala:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

zmniejsza się dochody w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 30.050,63 zł.

w tym:

bieżące 30.050,63 zł.

majątkowe 0,00 zł.

zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 1.810,63zł.

w tym:

bieżące o kwotę 1.810,63 zł.

majątkowe o kwotę 0,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów powiatu na 2010 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 28.240,00zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 56.125.612,73 zł.

w tym:

bieżące 51.931.028,36 zł.

majątkowe 4.194.584,37 zł.

W Tabeli Nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 175.358,63 zł.

w tym:

bieżące 79.858,63 zł.

majątkowe 95.500,00 zł.

zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2010 rok o kwotę 147.118,63 zł.

w tym:

bieżące 77.618,63 zł.

majątkowe 69.500,00 zł.

oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków powiatu na 2010 rok uległ zmiejszeniu o kwotę 28.240,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 58.560.818,75 zł.

w tym:

bieżące 47.651.024,24 zł.

majątkowe 10.909.794,51 zł.

W Tabeli Nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ulega zmianie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący Limitów na wieloletnie programy inwestycyjne (WPI) w latach 2010-2012, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ulega zmianie Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/272/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku dotyczący dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Wolski

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/326/2010
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

10a.Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX.326.2010 r. . Doch., Wyd., WPI, Unijny, Dotacje, rach.doch.wl., adm rządowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »