Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6840

Uchwała nr XLVII/168/10 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 21 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 277.194,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 277.194,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę 13.424.319,21 zł z tego:

a) bieżące 8.071.381,90 zł

b) majątkowe 5.352.937,31 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę 15.868.735,21 zł z tego:

a) bieżące 7.268.763,29 zł

b) majątkowe 8.599.971,92 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości 8.599.971,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

2. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Ziółkowski


Uzasadnienie

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się aby urealnić budżet na 2010r.

Załącznikiem Nr 1 zmniejsza się dochody w związku z mniejszą dotacją ze środków unijnych na docieplenie budynków szkół i urzędu gminy ostatecznie wskaźnik zmienił się na 70% wartości zadania.

Załącznikiem Nr 2 wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu.

Załącznikiem Nr 3 wprowadza się zmiany do zadań inwestycyjnych; wprowadza się korektę do zadania związanego z dociepleniem budynków ww., aby złożyć stosowny wniosek o środki unijne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/168/10
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY W BUDŻECIE PO STRONIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/168/10
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY W BUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/168/10
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 21 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

PLANOWANE INWESTYCJE W ROKU BUDŻETOWYM 2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe