Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6842

Uchwała nr 266/XLIV/10 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wydatki po zmianie wynoszą 27.510.164,30 zł, w tym: - wydatki bieżące 24.029.782,76 zł, - wydatki majątkowe 3.480.381,54 zł.

2)Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2010 r. o kwotę 30.000,00 zł i ustala się je w wysokości 3.480.381,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W uchwale Nr 262/XLIII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 01 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.: Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

do § 1 Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 30.000,00 zł jak niżej: W dziale 600 dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych z rozdziału 60016 § 6610 na prawidłową klasyfikację budżetową, tj. rozdział 60014 § 6300 i tym samym zmienia się w załączniku inwestycyjnym w poz. 41 klasyfikację budżetową. Zmiana dotyczy przekazania dotacji dla Powiatu na przebudowę chodnika w Zdziwóju Starym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/XLIV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zał. Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 266/XLIV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

2010 Załącznik Nr 2 Wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 266/XLIV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał. Nr 3 dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 266/XLIV/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zał. Nr 4

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe