Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6846

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.74.2013.RM Wojewody Mazowieckiego

z dnia 18 czerwca 2013r.

Rada Miasta Legionowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 r. "w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo", w części dotyczącej ustaleń:

- § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały;

- § 4 ust. 1 pkt 5 i 16 uchwały;

- § 6 ust. 4 pkt 2 uchwały;

- § 6 ust. 7 pkt 9 lit. d uchwały, fragment w brzmieniu: "(…) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściciela linii (…)";

- § 6 ust. 7 pkt 11 lit. b uchwały, fragment w brzmieniu: "(…) w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową".


Załącznik do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr LEX-I.4131.74.2013.RM
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 18 czerwca 2013 r.
Zalacznik.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe