Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6852

Zarządzenie nr 467/2010 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 27 października 2010r.

dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian po stronie wydatków:

Zwiększyć:

Zmniejszyć:

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

2 100 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

2 100 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych

10 625 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

4 761 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi książek

1 000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

8 000 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

3 136 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

4 000 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000 zł

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

1 000 zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

1 000 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

4 000 zł

§ 4260 – Zakup energii

6 000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

2 900 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

500 zł

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętudrukarskiego i urządzeń kserograficznych

400 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

4 300 zł

§ 4360 –Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 300 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000 zł

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tymprogramów i licencji

2 000 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi książek

300 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomejpublicznej sieci telefonicznej

200 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 500 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

1 000 zł

§ 2.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nieporęt


mgr Sławomir Maciej Mazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe