Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6860

Zarządzenie nr 97/10 Wójta Gminy Czernice Borowe

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2010 o kwotę 60 135,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 60 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2010 o kwotę 60 135,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 60 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.

1. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody 13 415 013,74 zł,

- wydatki 19 947 726,74 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi:

- dochody 1 989 145,00 zł,

- wydatki 1 989 145,00 zł.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt


mgr inż Wojciech Brzeziński


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 97/10
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 14 grudnia 2010 r.

W planie dochodów dokonano następujących zmian: W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 60 135,00 zł jest to dotacja zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.-301/3011/852/252/10 z przeznaczeniem: - 135,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - 60 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). W planie wydatków dokonano następujących zmian: W dziale „Administracja publiczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 13 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 697,15 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano. W dziale „Oświata i wychowanie „ dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 400,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano. W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 60 135,00 zł jest to zwiększenie planu dotacji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Nr FIN.I.-301/3011/852/252/10 z przeznaczeniem: - 135,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - 60 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 6 226,50 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano. Dokonano również zmiany między wydatkami na zasiłki celowe ze środków własnych a wydatkami na zasiłki okresowe ze środków własnych. Zwiększono plan wydatków w klasyfikacji budżetowej 852 85214 3110 o kwotę 2 000,00 zł zasiłki celowe ze środków własnych, Zmniejszono plan wydatków w klasyfikacji budżetowej 852 85214 3110 o kwotę 2 000,00 zł zasiłki okresowe ze środków własnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/10
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany planu dochodów budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 97/10
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.xls

Zmiany planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/10
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2010 rok.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 97/10
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe