Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6863

Zarządzenie nr 352/10 Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XLIX/266/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok postanawia się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody - 39 904 186,97 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 29 630 292,92 zł.

b) majątkowe w kwocie 10 273 894,05 zł.

2. Wydatki - 46 487 231,95 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 30 026 825,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 16 460 406,95 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 6 583 044,98 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 352/10
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 352/10
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 352/10
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zał. Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe