Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6865

Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Zabrodzie

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 7 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach dochodów wynosi 16 179 319,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15 107 494,49 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 071 825 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 7 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 19 551 827,84 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 14 920 561,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4 631 266,60 zł,

3) Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Andrzej Garbarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2010 
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

plan dochodów budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2010 
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

plan wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/4/2010 
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/4/2010 
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik do Uchwały Nr II/4/2010 
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe