| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/195/10 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Wolanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wolanów na rok 2010 Nr XLVI/157/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 18 grudnia 2009 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 7.420,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 7.420,00 zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian, § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie – 20.962.065,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 20.378.328,00 zł.

b) majątkowe w kwocie – 583.737,00 zł.

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – 24.575.918,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 17.626.679,00 zł.

b) majątkowe w kwocie – 6.949.239,00 zł.

Przenosi się wydatki między podziałkami klasyfikacji budżetowej i dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega plan na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmianie ulega plan dotacji udzielonych w 2010 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej na 2010 rok w § 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik5.doc

DOTACJE UDZIELANE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PIODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »