| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 174/XXV/2013 Rady Gminy Zatory

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 147/XXII/2012 z   dnia 28 grudnia 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następującą zmianę: w   § 6   po ust. 2   dodaje się ust. 3   w brzmieniu: ,,3. W   ramach uiszczonej opłaty Gmina Zatory zapewnia właścicielom zamieszkałych nieruchomości pojemniki i   worki do segregacji odpadów komunalnych.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Lasocki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »