| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXX/499/2010 Rady Miasta w Pionkach

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DRD-790/5/10 z dnia 19 października 2010r. Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: XCIX/447/2009 z dnia 30.12.2009 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 58.446,00 zł W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie o kwotę 58.446,00 zł § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 58.446,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 58.446,00 zł W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 58.446,00 zł § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.900,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.740,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 280,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.400,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.226,00 zł § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200,00 zł § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 150,00 zł § 4740 zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300,00 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 250,00 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 94.283.688,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 65.754.766,94 zł b) majątkowe w kwocie 28.528.922,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 97.320.938,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 72.935.114,94 zł b) majątkowe w kwocie 24.385.824,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki

Dariusz Dolega

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXX/499/2010
Rady Miasta w Pionkach
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXX/ 499 /2010 z dn. 12.11.2010r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXX/499/2010
Rady Miasta w Pionkach
z dnia 12 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 do uchwały nr CXX /499/ 2010 z dn. 12.11.2010r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »