| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/423/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) - uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII/309/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010 - wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 85.174 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85.174 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 90.498.422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 85.174 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.174 zł;, tj. ustala się wydatki budżetu ogółem w kwocie 97.529.962 zł, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 4 do uchwały „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2010” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącza się część objaśniającą do zmian w budżecie na rok 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Leon Jurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/423/10
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta na rok 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/423/10
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta na rok 2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/423/10
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/423/10
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zestwienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/423/10
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

Część objaśniająca do zmian w budżecie na rok 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »