| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 137/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1)W tabeli Nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)W tabeli Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)W tabeli Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4)W tabeli Nr 2a – Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujęte w WPI) stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5)W tabeli 3b – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Starosta Jan Grabiec .............................

Wicestarosta Janusz Kubicki .............................

Członek Waldemar Jaroń ..............................

Członek Paweł Kownacki ..............................

Członek Anna Mateuszczyk ..............................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/2010
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 15 listopada 2010 r.
Zalacznik1.ods

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/2010
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 15 listopada 2010 r.
Zalacznik2.ods

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/2010
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 15 listopada 2010 r.
Zalacznik3.ods

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 137/2010
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 15 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 137/2010
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 15 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls


INFORMACJA DO UCHWAŁY

1) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany zwiększenie o kwotę 4.798 zł – dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2010 z dnia 28.10.2010 r. - z przeznaczeniem na wydatki bieżące (uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń).

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 74511 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 15.000 zł – dotyczy udzielenia pomocy finansowej z Gminy Serock na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego (2.000 zł) oraz pojazdu Quad z przyczepą (13.000 zł) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie.

3) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – skorygowanie w załączniku Nr 2 Uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r.. Prawidłowe rozpisanie w zał. Nr 2 do w/w Uchwały winno być:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 1.782.322 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększenie o kwotę 1.761.518 zł.

z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zaplanowanie środków na zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »