| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje ;

§ 1. W budżecie gminy na 2010 r., zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2010, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1-4

§ 2. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie kształtował się w następujących kwotach:

1. Dochody – 11.547.041,91 zł, w tym: - dochody bieżące - 11. 056.191,91 zł - dochody majątkowe – 490.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki – 14.259.541,91 zł, w tym: - wydatki bieżące – 11.612.676,91 zł - wydatki majątkowe – 2.646.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Leonard Mikołajewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »