Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7152

Uchwała nr XLVIII/240/2010 Rady Powiatu

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.401.989 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 293.198 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały
2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.136.202 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 375.276 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi kwotę 57.397.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów kwotę 90.101.542 zł, z tego:
- dochody bieżące kwota 48.963.711 zł,
- dochody majątkowe kwota 41.137.831 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 99.445.064 zł, z tego:
- wydatki bieżące kwota 42.047.464 zł,
- wydatki majątkowe kwota 57.397.600 zł.
§ 4. Przychody budżetu Powiatu na 2010 r. po zmianach wynoszą - kwotę 12.485.022 zła rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą - kwotę 3.141.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu na koniec 2010 r. i lata następne – po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 6. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych po zmianach – w wysokości 20.631.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Przewodniczacy Rady Powiatu

Krzysztof Parzychowski
 
Załącznik nr TabelaNr1
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
ZalacznikTabelaNr1.pdf

zmiany w planie dochodów budżetu
Załącznik nr TabelaNr2
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
ZalacznikTabelaNr2.pdf

zmiany w planie wydatków budzetu
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok - po zmianach
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 r. - po zmianach
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - po zmianach
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - po zmianach
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - po zmianach
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/240/2010
Rady Powiatu
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i wydatków PFGZGiK
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe