Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7154

Uchwała nr L/475/10 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 4 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Kobyłce uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/475/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe