Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7156

Uchwała nr LI/268/10 Rady Gminy Somianka

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art, 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy o kwotę 205.617,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 407,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody zwiększone i zmniejszone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załacznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 1.977.170,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.771.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki zwiększone i zmniejszone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w kwocie 6.661.645,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet Gminy Somianka po zmianach zamyka się :

1. po stronie dochodów kwotą 16.254.686,49 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.171.170,00 zł,

2. po stronie wydatków kwotą 21.725.080,49 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.171.170,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jacek Tolak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1a.xls

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w budżecie gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Zmiany w planie wydatków zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w budżecie gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik3a.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/268/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls

Plan przychodów i wydatków budżetowych na 2010 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe