Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7161

Zarządzenie nr 96/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 ) zarządzam , co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2010 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

851

Ochrona zdrowia

20 700

20 700

771 451

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 700

20 700

490 911

4270

Zakup usług remontowych

20 700

25 500

4300

Zakup usług pozostałych

20 700

162 563

926

Kultura fizyczna i sport

45 000

45 000

5 122 683

92604

Instytucje kultury fizycznej

45 000

35 000

4 344 688

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000

33 840

3250

Stypendia różne

10 000

65 480

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 000

33 887

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000

239 894

4300

Zakup usług pozostałych

13 000

352 226

4430

Różne opłaty i składki

10 000

75 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10 000

176 600

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

176 600

Ogółem wydatki

65 700

65 700

58 175 304

Uzasadnienie:
Dział 851 rozdz. 85154 - dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Dział 926 rozdz.92604 i 92605 – dokonano zmian zgodnie z pismem Dyrektora MOSiR z 20 listopada 2010 roku.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 96/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2010 r.

Wydatki
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

851

Ochrona zdrowia

20 700

20 700

490 911

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

20 700

20 700

490 911

4270

Zakup usług remontowych

20 700

25 500

4300

Zakup usług pozostałych

20 700

162 563

Ogółem wydatki

20 700

20 700

490 911

Uzasadnienie:
Dział 851 rozdz. 85154 - dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe