| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 555/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, której tekst jednolity ogłoszony został w Obwieszczeniu Nr 5/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951, z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie ustalającym tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 522/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 120% kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Grodzisk Mazowiecki.;

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu odpowiednio do Urzędu Miejskiego lub do Biura Oświaty, w terminie do dnia 30 stycznia następnego roku..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Uzasadnienie

Uchwała określa wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zgodną z zapisami art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Ustala dla organów prowadzących bardziej dogodny termin rozliczenia dotacji tj. 30 stycznia następnego roku.

Projekt skierowany został do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski od dwóch stowarzyszeń. Burmistrz nie uwzględnił uwag umieszczonych w ww. wnioskach ze względu na fakt, że cele działalności organizacji pozarządowych określone we wpisach do KRS nie są tożsame z dziedziną, której dotyczy projekt uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »