| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Wołomina

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn.zm./ oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:

1. Radzie Miejskiej w Wołominie:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok;

2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok instytucji kultury i

publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok.

2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Wołomina


Ryszard Madziar


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok - część opisowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień31.12.2012

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2012

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

3. Zestawienie ogólne z wykonania budzętu gminy WOłomin na dzień 31.1.2.2012

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

4. Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

5.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień31.12.2012

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

6. Zmiany w 2012 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środkó z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

7. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

8. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budzetowego na dzień 31.12.2012

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik11.pdf

10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżętowych na dzień 31.12.2012

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Informacja o stanie mienia Gminy Wołomin

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 100/2013
Burmistrza Wołomina
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »