Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7666

Uchwała nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Jednocześnie w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 "Szkoły podstawowe" w pkt 1 "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie" zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł.

§ 4. Jednocześnie w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. "Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych i stołówek szkolnych jednostek budżetowych na 2010 r." wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. "Dotacje podmiotowe w 2010 r." oraz "Dotacje celowe w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Jednocześnie w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. "Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r." w pozycji dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 "Przedszkola" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł.

§ 7. Jednocześnie w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013" w pozycji 21 dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie" zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 100.000 zł, (do kwoty 570.000 zł), co jednocześnie zmienia kwotę łącznych nakładów na to zadanie do wysokości 3.370.000 zł.

§ 8. Plan wydatków inwestycyjnych, po zmianach wprowadzonych na sesji w dn. 22.12.2010 r., stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Pozostałe zapisy Uchwały Budżetowej nr LVIII/511/2010 nie ulegają zmianie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Burmistrz Gminy Brwinów niezwłocznie ogłosi uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/16/2010
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

400

40002

O830

95 000,00

0,00

700

70004

O970

0,00

682,00

70005

O470

0,00

15 000,00

O750

97 000,00

0,00

750

75023

O690

0,00

2 000,00

754

75416

O570

25 000,00

0,00

756

75601

O910

0,00

2 000,00

75615

O310

0,00

333 000,00

O320

0,00

5 800,00

O330

1 350,00

0,00

O340

0,00

10 000,00

O500

0,00

8 000,00

O910

8 000,00

0,00

75616

O310

0,00

40 600,00

O320

145 600,00

0,00

O340

0,00

98 000,00

O560

10 000,00

0,00

O690

0,00

50,00

75618

O410

5 000,00

0,00

O480

5 000,00

0,00

O490

150 000,00

0,00

O920

5 000,00

0,00

75621

OO20

101 243,00

0,00

801

80104

O830

0,00

55 000,00

852

85214

O960

22 524,00

900

90001

O580

0,00

61,00

O830

0,00

73 000,00

90095

O690

0,00

5 000,00

Razem

648 193,00

670 717,00


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/2010
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

400

40002

4260

10 000,00

4530

10 000,00

750

75022

4300

3 180,00

75023

4170

10 000,00

4390

10 000,00

751

75109

4110

120,00

zlecone

4170

120,00

zlecone

75101

4110

3,00

zlecone

4120

39,00

zlecone

4170

36,00

zlecone

754

75412

4210

10 000,00

4260

10 000,00

4270

10 000,00

4430

10 000,00

801

80101

3020

1 200,00

4010

40 462,00

4110

5 000,00

4120

3 500,00

4210

2 000,00

4240

5 300,00

4260

25 000,00

4300

1 500,00

4370

300,00

4740

1 000,00

4750

2 500,00

4440

28 812,00

6050

100 000,00

80103

4010

2 200,00

4110

500,00

4120

300,00

4440

2 237,00

80104

2310

100 000,00

2540

240 000,00

80110

4010

17 000,00

4110

5 000,00

4120

2 500,00

4270

700,00

4280

480,00

4300

500,00

4440

11 283,00

4750

2 700,00

80113

4010

2 500,00

4110

200,00

4120

100,00

80120

4010

2 700,00

4110

410,00

4120

70,00

80146

4300

1 550,00

854

85401

4010

10 000,00

4110

1 700,00

4120

1 400,00

851

85154

4010

2 800,00

4110

2 306,00

4120

1 050,00

4170

8 775,00

4210

2 931,00

4300

12 000,00

852

85212

4010

1 300,00

4110

1 000,00

4210

500,00

4300

500,00

4410

300,00

4700

500,00

4750

500,00

852

85214

3110

22 524,00

85219

3020

1 000,00

4010

4 600,00

4110

3 800,00

4120

1 800,00

85228

4110

45,00

zlecone

4120

39,00

zlecone

4170

6,00

zlecone

900

90001

4300

80 000,00

90015

4260

100 000,00

Razem

465 927,00

488 451,00


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/16/2010
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

TABELE ZMIAN PLANU RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Zespół Szkół w Otrębusach

PRZYCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

801

80101

O750

1 700

Razem

0

1 700

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

801

80101

4210

1 700

Razem

0

1 700


Zespół Szkół nr 1

PRZYCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

801

80101

O750

7 000

Razem

0

7 000

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

801

80101

4210

7 000

Razem

0

7 000


Zespół Szkół nr 2

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

801

80101

4240

900

4300

800

4360

100

4370

200

80148

4210

2 000

4260

3 000

4270

2 000

4300

3 000

Razem

6 000

6 000

Zespół Szkół w Żółwinie

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszenia

Zwiększenia

Uwagi

801

80101

4210

100

4240

1 900

4300

2 000

Razem

2 000

2 000


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/16/2010
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

801

80101

2540

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa - Katarzyna Zwierzchowska

21 000

801

80103

2540

Chrześcijańska Szkoła podstawowa - oddział "O" Katarzyna Zwierzchowska

3 500

801

80104

2540

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach

212 091

801

80104

2540

Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie

194 181

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie

352 181

801

80104

2540

Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak

352 275

801

80104

2540

Punkt Przedszkolny "U Smoka Pompona"

72 209

801

80104

2540

Przedszkole Niepubliczne-Monika Słojewska

4 447

801

80104

2540

Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik"

55 157

801

80104

2540

Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"

72 209

921

92109

2480

Ośrodek Kultury

872 600

921

92116

2480

Biblioteki

517 910

Razem dotacje

2 729 760

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

754

75404

3000

Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na sfinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie gminy Brwinów

45 000

926

92604

2820

Instytucje kultury fiz. realizujące zadania z zakresu kultury fiz.i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów

225 000

Razem dotacje

270 000


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/16/2010
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Projekt zmian do Załącznika Nr 4 Uchwały Budżetowej Nr LVIII/511/2010 z 29.01.2010r. Rady Miejskiej w Brwinowie

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe