Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7884

Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 216, 215, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 37.749.202,98 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie (bez zmian) 34.939.863,98 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 2.809.339 zł.

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 42.900.013,57 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 35.197.166,07 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.702.847,50 zł.

3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. dotyczącej realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 5. Upoważnienie dla Burmistrza Karczewa zawarte w Uchwale Nr XLVI/377/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 kwietnia 2010 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010 o następującym brzmieniu:„Udzielenie w roku budżetowym poręczenia do wysokości 100.000 zł. Termin spłaty poręczenia ustala się do dnia 31.12.2018 roku” zmienia się na: „Udzielenie w roku budżetowym poręczenia do wysokości 109.113,40 zł. Termin spłaty poręczenia ustala się do dnia 31.12.2018 roku”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 1 sesja grudzien

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 2 sesja grudzień (autopoprawka)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

tabela 3 sesja grudzień

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zał.1a sesja grudzień

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zał.4 sesja gridzień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

zał.6 sesja grudzień

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe