Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7885

Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 28 grudnia 2010r.

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 216, 215, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 37.857.979,26 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 34.948.640,26 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 2.909.339 zł.

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 42.873.515,07 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 35.150.799,30 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.722.715,77 zł.

3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. dotyczącej planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

4. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. dotyczącej realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 1 u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 2 u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

tabela 2a u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

tabela 3 u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zał.1a u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

zał.2 u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

zał.3 u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

zał.4 u-19 28-12-2010

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

zał.5 u-19 28-12-2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe