Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7940

Uchwała nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595), w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/251/13
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/251/13
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

§ 1. Warunki korzystania z przystanków

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych Powiatu Żuromińskiego mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej zgody na korzystanie z przystanków uzyskanej od Zarządu Powiatu Żuromińskiego wraz z zasadami korzystania z nich.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Zarządu Powiatu Żuromińskiego wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne do określenia ilości i nazw przystanków.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć:

a) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

b) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, na których operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy.

§ 2. Zasady korzystania z przystanków

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie).

2. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym ( nie dotyczy przystanków nie posiadających zatoki),

3. Zabrania się postoju autobusu na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

4. Rozkład jazdy (wymiary, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Żuromińskiego. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

5. Przedsiębiorca korzystający z przystanków zobowiązany jest do:

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom na korzystanie z nich na równych prawach,

b) powiadamiania zarządzającego przystankami - Zarządu Powiatu Żuromińskiego o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

6. W przypadkach wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu korzystanie z przystanków może być ograniczone. W takim przypadku Zarząd Powiatu informuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika o zaistniałych okolicznościach.

§ 3. Zarządca – Zarząd Powiatu Żuromińskiego może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

a) wydanie zgody spowodowałoby zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie, co inni przedsiębiorcy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe