| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r., poz. 595) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3
i ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1206), art. 12 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. m.) i §24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2013r. rozpoczyna się stopniową likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

2. Stopniowa likwidacja polega na niedokonywaniu naboru do klasy I szkoły, o której mowa w ust. 1 w roku szkolnym 2013/2014.

3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
w Żurominie wyłącza się z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie z dniem 31 sierpnia 2015r.

4. Uczniowie będący w dniu 1 września 2013 roku uczniami II klasy Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie kształcący się w zawodzie technik mechanik kontynuują naukę w szkole do zakończenia pełnego cyklu kształcenia.

§ 2. Z dniem 1 września 2015r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie przejmuje mienie, zobowiązania i należności zlikwidowanego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie.

§ 3. Akty założycielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie zostaną zmienione odrębnymi uchwałami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Mikos

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »