| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy Wąsewo

z dnia 29 grudnia 2009r.

zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/98/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetugminy Wąsewo na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 251 460,77 zł, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 11 672 688,50 zł.
2) w § 2 ust. 1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 251 460,77 zł, zgodnie z załączniekiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 12 229 920,02 zł. Załącznik nr 3a - otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 2 791 912,00 zł.
3) w § 2 ust. 2 - załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
4) w § 2 ust. 3 - załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
5) w § 3 - załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6) w § 5 ust. 1 - zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 131 380,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2 107 862,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2009r. - dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2009r. - wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2009r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »