| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę NR XXVI/280/2012, Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 / i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012r. poz. 391/ Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:

W uchwale NR  XXVI/280/2012, Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienia się§ 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Warunki i tryb składania deklaracji w formie elektronicznej ustalone zostaną odrębną uchwałą.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/360/2013
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »