| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Strachówka

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/121/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U . z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z poźn. zm.) Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/121/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka'', w następujący sposob:

1. W paragrafie 3 usuwa się ust. 5, 6, 7

2. Paragraf 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie "Zwierzęta gospodarskie, odebrane czasowo ich właścielom na podstawie decyzji Wojta Gminy Strachówka będa przekazywane do gospodarstwa rolnego, zapewniającego gotowość przejęcia zwierzęcia , na podstawie  zawartej w dniu 13 maja 2013r. Umowy  nr 032.8.2013 pomiędzy Gminą Strachówka reprezentowaną przez Wojta Gminy - Piotra Orzechowskiego a Agatą Kozłowską - właścicielką  gospodarstwa rolnego w miejscowości Strachówka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                                                                 

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Uzasadnienie

do Uchwaly XXV/134/2013

Paragraf 3 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka” zawiera wykaz pojęć. Określenie zwierząt bezdomnych czy zwierząt gospodarskich są zaczerpnięte z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt               ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. ) , dlatego  proponowane jest usunięcie ust. 5, 6 i 7 z paragrafu 3, aby uniknać powtarzania.

              W związku z brakiem wskazania gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich odebranych czasowo ich właścicielom na podstawie decyzji Wójta Gminy  Strachówka została podpisana w dniu 13 maja 2013r. Umowa Nr 032.8.2013 z P. Agatą Kozłowską, która zobowiązała się przejąć do swojego gospodarstwa zwierzęta odebrane czasowo ich właścicielom.

                                                                                   

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »