Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8077

Zarządzenie nr 35/2010 Burmistrza Gminy Brok

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz § 9 uchwały Nr XVII/91/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r. - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 31.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 7.601.989,22 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 31.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 8.418.883,57 zł.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 53.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 34/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Burmistrz Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Gminy


Marek Młyński


Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia nr 35/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 grudnia 2010 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31.370,00 zł, w tym:

- w rozdz.85212 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

- w rozdz. 85213 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ,

- w rozdz. 85214 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- w rozdz. 85216 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizujacego pracę w terenie,

- w rozdz. 85295 zwiększa się dotacje na zadania własne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- w rozdz. 92605 wprowadza się dotację celową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.420,00 zł na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" .

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 31.370,00 zł, w tym:

- w rozdz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- w rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- w rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- w rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdz. 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie,

- w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki na dożywianie uczniów o kwotę 1.000,00 zł,

- w rozdz. 92605 kwotę 7.420,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" .

3. Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetowych łącznie na kwotę 53.885,00 zł, w tym:

- w dz. 700 na kwotę 4.312,00 zł ,

- w dz. 750 zwiększa się wydatki o kwotę 15.200,00 zł,

- w dz. 754 na kwotę 1.730,00 zł ,

- w dz. 758 zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 15.200,00 zł,

- w dz. 801 na kwotę 32.300,00 zł ( w tym: w ZPPO - 30.000,00 zł , w Szk.Podst.w Kaczkowie St. - 2.300,00 zł),

- w dz. 852 na kwotę 343,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2010
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 35/2010
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2010 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2010
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 35/2010
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2010 r. - zadania zlecone

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe