Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8080

Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 15 000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

15 000

Rozdz.

92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

15 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

15 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 15 000 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

15 000

Rozdz.

92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

15 000

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

8 000

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

7 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki zostaną pokryte ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz z Funduszu Pracy.

W miesiącu listopadzie 2010 na prośbę pracownika została rozwiązana umowa o pracę w związku z przejściem pracownika na rentę chorobową, co wiązało się z koniecznością wypłaty odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Zgodnie z Regulaminem Pracy przyjęte są trzy okresy rozliczeniowe, w miesiącu grudniu mogą wystąpić wynagrodzenia za godziny nadliczbowe z okresu IX-XII.2010 wynikające z zastępstw za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich lub urlopach, w związku z powyższym potrzebne są zwiększone środki na wynagrodzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe