Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8082

Uchwała nr 15/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 255 000 zł

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

255 000

Rozdz.

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

255 000

§

0480

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

255 000

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 255 000 zł

Dział

851

OCHRONA ZDROWIA

255 000

Rozdz.

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

255 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

255 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

W związku z większymi wpływami z tytułu opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno zwiększa się dochody na rok 2010 o kwotę 255 000,00zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci objętych programem profilaktycznym w świetlicach i szkołach dla których organem założycielskim jest Gmina Piaseczno

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe