Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8083

Uchwała nr 16/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 18 200 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

18 200

Rozdz.

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ

4 400

§

4130

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

4 400

Rozdz.

85216

ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

13 800

§

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

13 800

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 18 200 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

18 200

Rozdz.

85214

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

18 200

§

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

18 200

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

Pismem nr WPS.III.MK-3014/5/27/10 z dnia 9.12.2010 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że niemożliwe jest zwiększenie z budżetu wojewody środków finansowych na pełną realizację zadań w rozdziałach 85213 § 2030 oraz 85216 § 2030. W związku z powyższym należy zabezpieczyć brakującą kwotę ze środków własnych. Zgodnie z art.17 ust. 1, pkt. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej są to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe