Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8084

Uchwała nr 17/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 350 000 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

350 000

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

350 000

§

2310

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

350 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 350 000 zł

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 000

Rozdz.

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

30 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

20 000

§

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

10 000

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

160 000

Rozdz.

75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

160 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

30 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

130 000

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

150 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

150 000

§

6060

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

150 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 000

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 350 000 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uregulowanie płatności za miesiąć grudzień.

Środki zostaną pokryte z zaoszczędzonych wydatków bieżących w kwocie 200 000 zł oraz wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000 zł.

Załącznik do Uchwały Nr 17/III/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 III 2010

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe