Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8086

Uchwała nr 19/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 37 100 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

37 100

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

37 100

§

2007

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

37 100

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 37 100 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

37 100

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

37 100

§

4177

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

32 600

§

4247

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

4 500

§ 3.

Zwiększa się limity środków przeznaczonych na wieloletni projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

W dniu 03.11.2010 roku Gmina Piaseczno podpisała umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w latach 2010-2011 zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces", które będą realizowane w Gimnazjum w Chylicach ul. Dworska 2, Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu, Zespole Szkół Publicznych w Jazgarzewie, Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie oraz Gimnazjum Nr 4 w Piasecznie ul. Główna 50. W związku z otrzymaniem w dniu 20.12.2010 dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego zwiększa się dochody i wydatki na rok 2010 o kwotę 37 100 zł.

Załącznik do Uchwały Nr 19/III/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 III 2010

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe