| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX\192\2013 Rady Gminy Pionki

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pionki

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2013 r. poz. 594) w   związku z   art. 12 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz. 1356 ze zmianami) Rada Gminy Pionki uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Pionki:  

1)   Liczbę 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,  

2)   Liczbę 6   punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży.  

§   2.   Punkty sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:  

1)   na terenie, obiektów sportowych,  

2)   na terenie obiektów kultu religijnego,  

§   3.   Dopuszcza się możliwość wydania jednorazowych zazwoleń na sprzedaż napojów akloholowych na terenach o   których mowa w   § 2   pkt 1.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXXVI/161/98 Rady Gminy w   Pionkach z   17 kwietnia 1998 r. w   sprawie uchwalenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w   miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Pionki.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr XXXVII/168/98 Rady Gminy Pionki z   dnia 22 maja 1998 r. w   sprawie ustalenia na terenie Gminy Pionki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o   zawartości powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w   miejscu i   poza miejscem sprzedaży.  

§   7.   Uchwałą wchodzi w   życie po 14 dniach od opublikowania jej w   Dzienniku Urzadowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tomasz Wojciech   Wróbel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »