| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 570/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 193/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 214, poz. 6461) wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- poprzez stosowanie 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci,

- poprzez stosowanie 50% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych zasad odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanych z ilością osób gospodarujących na danej nieruchomości spowoduje wzrost kosztów usług szczególnie dla gospodarstw wieloosobowych. Szczególną grupą tego typu rodzin są rodziny wielodzietne. W rodzinach tych uzyskiwane dochody dzielą się na większą liczbę osób co powoduje że poziom dochodu na osobę jest niższy niż w rodzinach mniej licznych. Celem wprowadzenia zniżki jest wsparcie tych rodzin w pokryciu zwiększonych kosztów odprowadzania odpadów. Wprowadzenie zniżki jest zbieżne z jednym z głównych założeń programu Kart Dużej Rodziny tj. poprawy warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych w okresie 17 – 24 maja 2013 roku. W trakcie konsultacji żadna organizacja społeczna nie zgłosiła uwag i propozycji do projektu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »