| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Miasta Pionki

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2025, stanowiąca załącznik
Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/176/2011 (z późn. zm.) Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza


Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/266/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/266/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »