Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8387

Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Art.1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art.. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr17, poz.95.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 15.245.658,-zł : z tego: a) bieżące o kwotę 150.852 ,-zł b) majątkowe w kwocie 15.094.806,-zł 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 89.745,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 89.745,-zł 3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 88.184.735,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 85.806.342-zł b) majątkowe w kwocie 2.378.393-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.305.780,-zł : z tego: a) bieżące o kwotę 5.696.734,-zł b) majątkowe o kwotę 9.609.046-zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 149.867 -zł : z tego: a) bieżące o kwotę 32.803,-zł b) majątkowe o kwotę 117.064,-zł 3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 91. 450.125,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 81.511.710,-zł b) majątkowe w kwocie 9.938.415 -zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 po zmianach określa załącznik Nr 1. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianch określa załącznik Nr 2.

§ 4. Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Korlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

zał 1 limt wyd wie 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał 2 fundusze struk 9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał 3 Dotacje 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zal 4 do własne 9

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

T 1 Doch i T 2 WYD 9

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Tab 2a wydat inw. 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe