| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Sabnie

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 6 pkt 3 uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2011 rok postanawia się:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 200 zł

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 13 775 zł

3. Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 12 575 zł tj. z kwoty 16 916 073 zł do kwoty 16 928 648 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiany dotyczą dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8 255 zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 20 830 zł

3. Ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 12 575 zł tj. z kwoty 18 513 073 zł do kwoty 18 525 648 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmiany dotyczą wydatków bieżących. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 200 zł oraz zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 9 775 zł związanych z realizacją zadań zleconych. Ogółem dochody i wydatki zwiększyły się o 8 575 zł tj. z kwoty 1 013 748 zł do kwoty 1 022 323 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1a i 2 a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt


mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 10 marca 2011 roku Zarządzeniem dokonano zmian w budżecie Gminy w zakresie zadań własnych i zleconych. W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2011 rok dokonano korekty dochodów i wydatków w następujących pozycjach: W zakresie zadań zleconych zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 200 zł w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200 zł oraz w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 000 zł. Zwiększono plan dochodów o kwotę 9 775 zł w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego. W zakresie zadań własnych zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000 zł w Dz.852 Pomoc społeczna. Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 8 255 zł. W zakresie zadań własnych w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz w Dz. 750 Administracja publiczna dokonano przesunięcia między paragrafami w ramach upoważnienia dla Wójta Gminy wskazanego w uchwale budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Przesunięcia wydatków dokonano o kwotę 7 055zł. W zakresie zadań zleconych w zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 200 zł w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 200 zł oraz w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 000 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 830 zł W zakresie zadań własnych zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000 zł w dz. 852 Pomoc społeczna w związku ze zwiększeniem planu dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe. Pozostałe zwiększenie tj. kwota 7 055 zł wynika z przesunięcia między paragrafami w planie wydatków. W zakresie zadań zleconych zwiększono plan wydatków o kwotę 9 775 zł w Dz. 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na dodatki spisowe.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody Budżetu Gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela 1a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2- Wydatki budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 2a - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »