Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8657

Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Sochocin

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm,) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2011 rok zmniejszyć o kwotę 128 477,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 58 378,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 19 263 999,82 zł., w tym:

1. Dochody bieżące po zmianach 13 480 140,00 zł.

2. Dochody majątkowe po zmianach 5 783 859,82 zł.

1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2011 rok zmniejszyć o kwotę 157 497,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 87 398,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 20 907 899,82 zł., w tym:

1. Wydatki bieżące 12 995 328,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 7 912 570,96 zł.

1) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Uzasadnienie

I.Dochody Zmniejszenia - 128 477,00 zł. Zwiększenia - 58 378,00 zł. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszeń i zwiększeń dochodów dokonano w celu prawidłowego wykonania budżetu zgodnie z harmonogramem wydatków stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin powiat płoński” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody na podstawie pisma Prezesa GUS CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 . Jest to dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zwiększeń i zmniejszeń dotacji zgodnie z pismem FIN.I.3111.8.2011 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. II.Wydatki Zmniejszenia – 157 497,00 zł. Zwiększenia – 87 398,00 zł. w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo , 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna , 852 Pomoc społeczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian w celu prawidłowego wykonania budżetu oraz zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/37/2011
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/37/2011
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/37/2011
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/37/2011
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

ZRB

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe